تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اخبار و اطلاعیه ها
کار مضاعف و جهادی کارکنان شرکت گاز خراسان جنوبی/پیشرفت چشمگیر خدمات گازرسانی در استان خراسان جنوبی
15:50 1398/10/28

کار مضاعف و جهادی کارکنان شرکت گاز خراسان جنوبی/پیشرفت چشمگیر خدمات گازرسانی در استان خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی با اشاره به شتاب گازرساني در بخشهاي مختلف در استان گفت: تا پايان سالجاري تعداد روستاهاي گازدار به 760 مورد و صنايع گازدار به 1353 مورد بالغ خواهد گرديد ضمن اينكه كليه شهرهاي استان از اين نعمت خدادادي بهره مند مي باشند .

شعله های فروزان