خلاصه آمار سایت

تعداد بازديد از سايت (تا امروز: 25143168


امروز: 31035
) تعداد بازدید از اين صفحه( تا امروز: 260784 امروز: 82 )
قطع 10 ساعتی گاز مشترکین روستاهای مهنج ، اندریک ، مهواج ، کلاته نصیر ، رزدنبل و شیر مرغ از توابع شهرستان قاینات
 • 1394/5/11 يكشنبه قطع 10 ساعتی گاز مشترکین روستاهای مهنج ، اندریک ، مهواج ، کلاته نصیر ، رزدنبل و شیر مرغ از توابع شهرستان قاینات

  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی به منظور تعمیرات و تزریق گاز شبکه جدید ، گاز کلیه مشترکین روستاهای مهنج ، اندریک ، مهواج ، کلاته نصیر ، رزدنبل و شیرمرغ از توابع شهرستان قاینات در روز چهارشنبه 14/05/94 سالجاری از ساعت 8:00 صبح لغایت 18:00 همانروز قطع خواهد گردید.


  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی به منظور تعمیرات و تزریق گاز شبکه جدید ، گاز کلیه مشترکین روستاهای مهنج ، اندریک ، مهواج ، کلاته نصیر ، رزدنبل و شیرمرغ از توابع شهرستان قاینات در روز چهارشنبه 14/05/94 سالجاری از ساعت 8:00 صبح لغایت 18:00 همانروز قطع خواهد گردید.

  شرکت گاز استان خراسان جنوبی از مشترکین واقع در این مناطق تقاضا دارد تا تمهیدات لازم در این خصوص اتخاذ و بمنظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی شیر اصلی گاز را قطع نمایند و در صورت هرگونه مشکل مراتب را از طریق شماره تلفن 194 به امدادگاز و یا در روستاها به گازبان روستا اطلاع دهند.

  شایان ذکر است وصل گاز این مناطق ، پس از پایان عملیات ، توسط امداد گاز صورت خواهد پذیرفت.

قطع 12 ساعتی گاز تعدادی از مشترکین شهر بیرجند
 • 1394/5/11 يكشنبه قطع 12 ساعتی گاز تعدادی از مشترکین شهر بیرجند

  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی به منظور تعمیرات شبکه ، گاز کلیه مشترکین واقع در محدوده خیابان طالقانی تا خیابان شیرین حدفاصل میدان ابوذر تا میدان طالقانی و خیابان بهشتی از میدان طالقانی تا خیابان شیرین ( کانال ) ، بولوار شهید فهمیده و منازل مسکونی مجتمع کوثر ، پرستاران ، دادگستری و حاشیه جنوبی بلوار شهدای عبادی از میدان طالقانی تا تقاطع بلوار پیامبر اعظم (ص )  شهر بیرجند در روز دوشنبه 12/05/94 سالجاری از ساعت 8:00 صبح لغایت 20:00 همانروز قطع خواهد گردید.


  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی به منظور تعمیرات شبکه ، گاز کلیه مشترکین واقع در محدوده خیابان طالقانی تا خیابان شیرین حدفاصل میدان ابوذر تا میدان طالقانی و خیابان بهشتی از میدان طالقانی تا خیابان شیرین ( کانال ) ، بولوار شهید فهمیده و منازل مسکونی مجتمع کوثر ، پرستاران ، دادگستری و حاشیه جنوبی بلوار شهدای عبادی از میدان طالقانی تا تقاطع بلوار پیامبر اعظم (ص )  شهر بیرجند در روز دوشنبه 12/05/94 سالجاری از ساعت 8:00 صبح لغایت 20:00 همانروز قطع خواهد گردید.

  شرکت گاز استان خراسان جنوبی از مشترکین واقع در این مناطق تقاضا دارد تا تمهیدات لازم در این خصوص اتخاذ و بمنظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی شیر اصلی گاز را قطع نمایند و در صورت هرگونه مشکل مراتب را از طریق شماره تلفن 194 به امدادگاز اطلاع دهند.

  شایان ذکر است وصل گاز این مناطق ، پس از پایان عملیات ، توسط امداد گاز شهرستان بیرجند صورت خواهد پذیرفت.

  روابط عمومی شرکت گاز همچنین از قطع 10 ساعتی گاز مشترکین شهرخضری دشت بیاض و روستاهای
  فیض آباد ، بسکاباد ،کارشک ، بیناباج و مزدآباد در روز یکشنبه مورخ 11/05/1394 از ساعت از ساعت 8:00 صبح به دلیل تعمیرات شبکه و تزریق گاز خط تغذیه شهرک صنعتی خضری دشت بیاض خبر داد.

  .

قطع 10 ساعتی گاز مشترکین شهرخضری دشت بیاض و روستاهای فیض آباد، بسکاباد،کارشک، بیناباج و مزدآباد
 • 1394/5/7 چهارشنبه قطع 10 ساعتی گاز مشترکین شهرخضری دشت بیاض و روستاهای فیض آباد، بسکاباد،کارشک، بیناباج و مزدآباد

  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی به منظور تعمیرات ، مقاوم سازی شبکه و وصل گرم خط تغذیه شهرک صنعتی خضری دشت بیاض کلیه مشترکین شهرخضری دشت بیاض و روستاهای فیض آباد، بسکاباد،کارشک، بیناباج و مزدآباد در روز یکشنبه 11/05/94 سالجاری از ساعت 8:00 صبح لغایت 18:00 همانروز قطع خواهد گردید.


  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی به منظور تعمیرات ، مقاوم سازی شبکه و وصل گرم خط تغذیه شهرک صنعتی خضری دشت بیاض کلیه مشترکین شهرخضری دشت بیاض و روستاهای فیض آباد، بسکاباد،کارشک، بیناباج و مزدآباد در روز یکشنبه 11/05/94 سالجاری از ساعت 8:00 صبح لغایت 18:00 همانروز قطع خواهد گردید.

  شرکت گاز استان خراسان جنوبی از مشترکین واقع در این مناطق تقاضا دارد تا تمهیدات لازم در این خصوص اتخاذ و بمنظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی شیر اصلی گاز را قطع نمایند و در صورت هرگونه مشکل مراتب را از طریق شماره تلفن 194 به امدادگاز و یا در روستاها به گازبان روستا اطلاع دهند.

  شایان ذکر است وصل گاز این مناطق ، پس از پایان عملیات ، توسط امداد گاز شهرستان قاین صورت خواهد پذیرفت.

حضور رئیس امور بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز در شرکت گاز خراسان جنوبی
 • 1394/4/10 چهارشنبه حضور رئیس امور بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز در شرکت گاز خراسان جنوبی

  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان  جنوبی ؛ در راستای اجرای مدیریت کیفیت جامع در سطح شرکت ملی گاز ایران ونیز الگوبرداری از تجارب موفق در حوزه مدیریت کیفیت و استانداردهای مدیریتی، بازدید میدانی توسط هیأت اعزامی امور بهره برداری و تحول اداری صورت پذیرفت. این هیأت با مدیریت بن سعید رئیس امور بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز و حضور ۲ نفر از کارشناسان ارشد بهره وری و کارآفرینی، نشست مشترکی با مدیرعامل و اعضای بهره وری و تعالی سازمانی شرکت گاز استان داشتند.


  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی ؛ در راستای اجرای مدیریت کیفیت جامع در سطح شرکت ملی گاز ایران ونیز الگوبرداری از تجارب موفق در حوزه مدیریت کیفیت و استانداردهای مدیریتی، بازدید میدانی توسط هیأت اعزامی امور بهره برداری و تحول اداری صورت پذیرفت. این هیأت با مدیریت بن سعید رئیس امور بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز و حضور ۲ نفر از کارشناسان ارشد بهره وری و کارآفرینی، نشست مشترکی با مدیرعامل و اعضای بهره وری و تعالی سازمانی شرکت گاز استان داشتند.

  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان  جنوبی ؛ در راستای اجرای مدیریت کیفیت جامع در سطح شرکت ملی گاز ایران ونیز الگوبرداری از تجارب موفق در حوزه مدیریت کیفیت و استانداردهای مدیریتی، بازدید میدانی توسط هیأت اعزامی امور بهره برداری و تحول اداری صورت پذیرفت. این هیأت با مدیریت بن سعید رئیس امور بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز و حضور ۲ نفر از کارشناسان ارشد بهره وری و کارآفرینی، نشست مشترکی با مدیرعامل و اعضای بهره وری و تعالی سازمانی شرکت گاز استان داشتند.

  در ابتدای جلسه فرشید دشتی مدیرعامل شرکت گاز استان ضمن خوشامد گویی به مهمانان و ارائه گزارش اجمالی از وضعیت استان و گازرسانی در آن ، به استقرار و تمدید سیستم جامع مدیریت کیفیت در شرکت گاز استان خراسان جنوبی اشاره کرد.

  فرشید دشتی در اینخصوص گفت : شرکت گاز خراسان جنوبی پس از تشکیل در سال 1386 ، در سال 1390 توانست سیستم های مدیریتی iso 9001:2008  ، iso 14001 :2004 ، OHSAS 18001:2007 و HSE-MS را پیاده و تمدید کند.

  وی همچنین به برگزاری جلسات شواری همیاری و مشارکت و مهندسی ارزش در خصوص تعالی سازمانی اشاره کرد.

  بن سعید رئیس امور بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز ایران نیز در این نشست گفت : هدف از برگزاری این نشستها ، اطلاع رسانی از فعالیتهای صورت گرفته در ستاد شرکت ملی گاز ایران در بخش بهره وری و تحول اداری و نیز آشنایی با اقدامات انجام شده در شرکتهای تابعه در بخش سیستمهای تعالی و مدیریتی و هم افزایشی دانش عنوان کرد. بن سعید به بیان اقدامات صورت گرفته در حوزه بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز ایران پرداخت و افزود: در حال حاضر دبیری دو کمیته شورای سیاست گذاری منابع انسانی و شورای بهره وری و تحول ادری به این حوزه محول گردیده است و در مرحله نخست اندازه گیری بهره وری و استخراج چالشها در سطح شرکت ملی گاز مدنظر می باشد که در همین راستا چهار شرکت به عنوان پایلوت انتخاب گردیده اند. رئیس امور بهره وری و تحول اداری شرکت ملی گاز ایران همچنین از استخراج و ابلاغ دستورالعمل اندازه گیری بهره وری در بحث شاخصهای عمومی شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران تا شهریور ماه سالجاری خبر داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت : شتاب فعالیتهای شرکت گاز بمنظور پوشش گازرسانی شهرستانهای استان ازنعمت گاز طبیعی
 • 1394/4/9 سه شنبه مدیرعامل شرکت گاز استان گفت : شتاب فعالیتهای شرکت گاز بمنظور پوشش گازرسانی شهرستانهای استان ازنعمت گاز طبیعی


  مدیرعامل شرکت گاز استان از گسترش دامنه فعالیتهای شرکت گاز در کل شهرستانهای استان خبر داد و افزود : انشاا... با توجه به بند ق تبصره 2 بودجه کشور و تامین بودجه مورد نیاز برای گازرسانی به شهرها و روستاها از محل این بند ، شاهد گسترش سریعتر گازرسانی در استان خواهیم بود.

  مدیرعامل شرکت گاز استان از گسترش دامنه فعالیتهای شرکت گاز در کل شهرستانهای استان خبر داد و افزود : انشاا... با توجه به بند ق تبصره 2 بودجه کشور و تامین بودجه مورد نیاز برای گازرسانی به شهرها و روستاها از محل این بند ، شاهد گسترش سریعتر گازرسانی در استان خواهیم بود.

  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی فرشید دشتی مدیرعامل شرکت گاز استان در این خصوص گفت : در حال حاضر از مجموع 11 شهرستان استان خراسان جنوبی ، گازرسانی به 8 شهرستان صورت پذیرفته است. فرشید دشتی همچنین از پیشرفت مناسب عملیات اجرایی گازرسانی به شهرستان درمیان و نیز برنامه ریزی آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به شهرستانهای زیرکوه و نهبندان در سال جاری خبر داد و افزود با تحقق این امر، سه شهرستان باقیمانده استان نیز در دامنه فعالیت اجرایی پروژه های شرکت گاز قرار گرفته و انشاا... با تعامل و همکاری مسئولین محترم محلی و شهروندان عزیز بزودی خدمات رسانی این شرکت در کل شهرستانهای استان گسترده خواهد شد.

  فرشید دشتی با اشاره به اینکه در حال حاضرگازرسانی به 16 شهر و 109 روستای استان معادل 87 درصد جمعیت شهری و 23 درصد جمعیت روستایی استان با اعتباری بالغ بر 6250 میلیارد ریال انجام پذیرفته است گفت : عملیات اجرایی بالغ بر 230 کیلومتر خط انتقال گاز ، گازرسانی به 3 شهر اسدیه ، قهستان و عشق آباد و 28 روستا در دست اجرا می باشد و عملیات اجرایی گازرسانی به شهرهای نهبندان ، حاجی آباد و اسفدن در سالجاری آغاز خواهد شد که اعتبار مورد نیاز جهت این پروژه ها مبلغ  770 میلیارد ریال می باشد. مدیرعامل شرکت گاز اظهار امیدواری کرد با بهره برداری از این پروژه ها ، تعداد شهرها و روستاهای گاز دار استان در سالجاری به گازرسانی به 19 شهر و 137 روستا افزایش یابد.

بيشتر


Powered By Sigma ITID.